Font:

Centre de Lectura

Fomento i difusión de la cultura en toda el seus àmbits, biblioteca patrimonial, escoles
Àmbit d'intervenció: Cultural
Adreça:
Carrer Major, 15
Reus
Telèfon: 977773112
Correu electrònic: fferran@centrelectura.cat
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G43014604

Transparència

Documentació:
No hi ha documents