Font:

Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs

El Centre Delàs té com a missió el foment d’una cultura de pau i la construcció d’una societat desarmada i per això es dedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme. Combina el treball d’estudi i publicació amb la difusió i mobilització social al voltant dels efectes negatius del militarisme, entre ells la despesa militar, la R+D militar i la fabricació i el comerç d'armes, així com la denuncia de l’incompliment dels acords dels governs en aquestes matèries.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
Erasme de Janer, 8
Barcelona
Telèfon: 93 441 19 47
Correu electrònic: info@centredelas.org
NIF de l'entitat: G65298887

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents