Font:
 Font:

Centre i Teatre de Sarrià

El Centre i Teatre de Sarrià és una associació sense ànim de lucre que té per objectiu la promoció d’activitats culturals i artístiques i el foment d’una educació integral en benefici de les persones associades a l’entitat en els diferents àmbits d’actuació de l’associació, en un espai on tothom hi té cabuda. Un centre cultural de caràcter privat, amb vocació de servei públic, que fomenta l’acció comunitària i la implicació cultural, treballant per la integració social, la solidaritat entre pobles i el compromís amb els/les altres a través de les arts escèniques i la cultura com a motors de canvi. Segons s’indica en els nostres fins estatuaris, a través de la gestió dels espais i instal·lacions del Centre i del centenari Teatre de Sarrià, treballem en diferents àmbits socio-educatius i culturals: promoció d’activitats culturals del nostre entorn, construcció d’una comunitat diversa i solidària i foment d’una educació integral.
Àmbit d'intervenció: Cultural, Promoció artística
Adreça:
Pare Miquel de Sarrià, 8
Barcelona
Telèfon: 932039772
Correu electrònic: comunicacio@centredesarria.cat
Pàgina web: www.teatredesarria.cat
NIF de l'entitat: G64854920

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents