Font:

Cercle d'Agermanament Occitano-Catala

Difusió i promoció de la llengua i cultura occitanes
Àmbit d'intervenció: Cultural, Promoció d'altres cultures
Adreça:
Providència 42
Barcelona
Telèfon: 932843634
Correu electrònic: caoc@caoc.cat
Pàgina web: http://caoc.cat/
NIF de l'entitat: G08953564

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents