Font:

Cocemfe Barcelobna

COCEMFE Barcelona és una organització privada, sense ànim de lucre, dedicada a promoure tota mena d’estratègies i accions a favor de la defensa i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica, constituïda per la unió voluntària d’associacions integrades, en la seva totalitat o majoritàriament, per persones amb discapacitat física i orgànica i d’altres entitats d’iniciativa social que treballin en pro dels drets d’aquest col·lectiu.
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Drets Humans i ciutadans (usuaris i consumidors)
Adreça:
60, nº 19 1er
Barcelona
Telèfon: 93 301 15 65
Correu electrònic: gestio@cocemfe-barcelona.es
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G- 59460543 CIF

Transparència

Documentació:
No hi ha documents