Font:

CONEX

CONEX, acrònim de “Fons de Coneixements i Experiència”, és una Associació sense ànim de lucre. Es va fundar l’any 1984. Té per objecte promoure l’envelliment actiu i la motivació de les persones perquè posin al servei de qui ho necessiti, d’una manera altruista, els coneixements i experiència acumulats al llarg de la seva vida. CONEX anima tothom qui tingui un projecte de vida activa a fer-lo realitat en el marc del voluntariat. Pel fet que l’Associació Fons de Coneixements i Experiència es va constituir per assolir una finalitat d’interès general el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va resoldre, el dia 6 de març de 1997, declarar-la Associació d’Utilitat Pública. La MISSIÓ de Conex és el foment del voluntariat entre les persones més grans de 50 anys i l’aplicació d’aquest voluntariat en totes les formes possibles. La VISIÓ de Conex és esdevenir una plataforma logística, gestionada i participada per persones voluntàries, que promogui i faci possible el desenvolupament d’iniciatives formatives, d’acompanyament, d’atenció i de suport a les persones grans. Els voluntaris de Conex apliquen, en el desenvolupament de la seva tasca, els VALORS que són propis de la filosofia del nostre Projecte: l’altruisme, la il·lusió, l’esforç, la empatia, el respecte, la solidaritat i la cultura.
Àmbit d'intervenció: Social, Gent gran
Adreça:
Gran Via de les Corts Catalanes, 562
Barcelona
Telèfon: 933337759
Correu electrònic: secretaria@conex.cat
Pàgina web: https://www.conex.cat/
NIF de l'entitat: G08934598

Transparència

Documentació:
No hi ha documents