Font:

Confraria de Pescadors de Sitges

Pesca artesanal sostenible
Àmbit d'intervenció: Ambiental
Adreça:
Carreta, 23
Sitges
Telèfon: 93 894 00 02
Correu electrònic: confraria_sitges@yahoo.es
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G08629248

Transparència

Documentació:
No hi ha documents