Font:

Coordinadora de Pastorets de Catalunya

És el nòdul de trobada, relació i treball dels grups que duen a terme les representacions de Pastorets, amb quatre objectius genèrics: - Actuar de fòrum de relació entre els grups i posada en comú d’experiències. - Fomentar la promoció i difusió de les representacions de Pastorets, com a element de referència dins la cultura tradicional del nostre país. - Potenciar les tasques de formació dins dels grups que els porten a terme. - Potenciar la recerca i preservar-ne la memòria històrica.
Àmbit d'intervenció: Cultural
Adreça:
La Riera, 110-120
Mataró
Telèfon: 661412730
Correu electrònic: info@pastoretsdecatalunya.cat
NIF de l'entitat: G64607674

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents