Font:

creaRSA SCCL

Producció, comunicació i formació en Responsabilitat Social Audiovisual. La Responsabilitat Social Audiovisual o RSA entén el fet audiovisual, i en conseqüència ho utilitza, en el conjunt de la seva cadena de valor, com una eina i un mitjà per a la creació de compromís social, cultural, empresarial, educatiu, mediambiental, tecnològic, públic i privat, sempre anteposant el factor humà i el desenvolupament sostenible per sobre de qualsevol rendiment econòmic, tot treballant tant de forma individual, com grupal i comunitària.
Àmbit d'intervenció: Cultural, Comunicació
Adreça:
carrer de Sant Nicolau, 9, baixos esquerra
Barcelona
Telèfon: 935169678
Correu electrònic: info@crearsa.com
NIF de l'entitat: F67260489

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents