Font:

Cristianisme i Justícia

A través d'una reflexió social i teològica que: a) analitzi amb rigor, b) denunciï des del compromís i c) proposi alternatives, contribuir a la transformació d'aquelles realitats generadores d'injustícies, per avançar cap a un món més humà i més just, i una Església més al servei dels pobres en col·laboració amb altres persones i entitats amb objectius semblants.
Àmbit d'intervenció: Cultural
Adreça:
Roger de Llúria 13
Barcelona
Telèfon: 933172338
Correu electrònic: info@fespinal.com
NIF de l'entitat: G59697458

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents