Font:

EICASCANTIC

Construir una societat on tota la població disposi de les eines necessàries per a un exercici ple de la ciutadania activa, mitjançant iniciatives d’acollida, formació, acompanyament i participació basades en la interculturalitat, el reconeixement mutu i l’aprenentatge com a eina de transformació social.
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Participació ciutadana i convivència
Adreça:
Calle del Comerç 42
Barcelona
Telèfon: 932684943
Correu electrònic: comunicacio@eicascantic.org
Pàgina web: eicascantic.org
NIF de l'entitat: G58673807

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents