Font:

Enginyeria Sense Fronteres

A Enginyeria Sense Fronteres Catalunya (ESF) ens definim com a associació multidisciplinària de cooperació per al desenvolupament que treballa per garantir l’accés universal als serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions del Sud, respectant sempre les característiques culturals i tècniques. Però en realitat som molt més. Som persones amb interessos comuns que treballem per un canvi. Som part d’una lluita que busca fer del món un lloc més just. Som una entitat dirigida per les persones sòcies i voluntàries. Així, cada grup d’ESF està format per persones voluntàries. I aquestes són les que segueixen el dia a dia del treball a Sud i Nord. És el voluntariat qui realitza el seguiment de projectes i dóna suport al personal contractat. És la seva experiència la que determina el rumb dels projectes i de l’entitat.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
Mandoni 4, Local
Barcelona
Telèfon: 933022753
Correu electrònic: contacta@esf-cat.org
Pàgina web: www.esf-cat.org
NIF de l'entitat: G-60910528

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents