Font:

EQMON associacio pel Quart Món

Donar resposta a les famílies que viuen en situació de vulnerabilitat a la nostra ciutat a l’anomenat Quart Món. Amb els nostres cursos formatius volem fomentar l’autonomia de les famílies, formar les en cuina, neteja i costura per a futurs itineraris d’insercio Laboral i treballar els hàbits de relació i organització personal i familiar.
Àmbit d'intervenció: Social, Immigració/refugiats
Adreça:
Consell de cent 118 3r.2a
Barcelona
Telèfon: 661634983
Correu electrònic: Formacio@eqmon.org
Pàgina web: www.eqmon.org
NIF de l'entitat: G65064016

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents