Font:
 Font:

Família i Benestar Social Fundació Privada

La nostra finalitat és col·laborar en la transformació del nostre entorn, facilitant sostre a persones i famílies que ho necessiten, mitjançant la promoció d’habitatges de protecció oficial i programes d’acolliment a la gent gran o a persones que pateixen situacions de vulnerabilitat social"
Àmbit d'intervenció: Social, Gent gran
Adreça:
Rull, 1
Barcelona
Telèfon: 615226718
Correu electrònic: info@fibs.cat
Pàgina web: fibs.cat
NIF de l'entitat: G58523044

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents