Font:

Federacio Catalana dels Tres Tombs

Promoció, divulgació i preservació de la festa dels Tres Tombs a Catalunya i de tot el relacionat amb aquest món, carros, guarniments, banderes, oficis
Àmbit d'intervenció: Cultural, Estudi i recerca sobre la cultura
Adreça:
Masia d'en Frederic s/n Apartat correus 165
Vilanova i la Geltrú
Telèfon: 657890282
Correu electrònic: info@federaciotrestombs.cat
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G61678645

Transparència

Documentació:
No hi ha documents