Font:

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

La missió de FEPA és afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels joves i les joves sense suport familiar en procés d’emancipació , especialment dels tutelats i extutelats. Aquesta missió es realitza a través de la participació activa de les entitats que els atenen
Àmbit d'intervenció: Social, Infància i joventut
Adreça:
VIa Laietana 54
Barcelona
Telèfon: 93 268 99 91
Correu electrònic: comunicacio@fepa18.org
Pàgina web: www.fepa18.org
NIF de l'entitat: G62188214

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents