Font:

Federació Entitats amb Projectes i Pisos Assistits FEPA

La missió de FEPA és afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels joves i les joves sense suport familiar en procés d’emancipació , especialment dels tutelats i extutelats Aquesta missió es realitza a través de la participació activa de les entitats que els atenen Valors Assumim els valors de les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre , d’interès general i d’economia social, especialment en relació a la participació , la transparència i la sostenibilitat , així com l’eficiència en la gestió dels recursos . Prioritzem com específics : Confiança mútua : la confiança entre les entitats federades i del sector és un eix fonamental per avançar en la missió que compartim Compromís amb els i les joves i dels i les joves en el seu propi desenvolupament: entenem el compromís amb els i les joves com a motor clau del treball de la federació i plantegem com a indispensable la col · laboració entre les entitats i amb altres actors que ho comparteixin . Valorem el compromís dels joves amb el seu propi desenvolupament com a requisit bàsic i eix de la intervenció de les entitats . Participació : la participació de les entitats i els joves dóna sentit i força al treball de la federació . Fem nostres les demandes dels joves , de les entitats defensant i fent-les visibles . Desitgem mostrar presents en els diferents espais de debat , coordinació i assessorament influint activament en la seva millora . Aprenentatge i treball en xarxa : creiem en el valor del treball en xarxa entès com el compartir experiències , posicionaments i metodologies per fomentar l’activitat i la millora contínua en el treball amb els joves . Respecte a la diversitat: valorem la diversitat com un actiu tant de les entitats federades com dels joves que s’atenen des de cadascuna d’elles .
Àmbit d'intervenció: Social, Infància i joventut
Adreça:
Via Laietana 54
Barcelona
Telèfon: 932689991
Correu electrònic: gestio@fepa18.org
Pàgina web: www.fepa18.org
NIF de l'entitat: G62188214

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents