Font:

femProcomuns

FemProcomuns és una cooperativa creada l’any 2017 amb la voluntat de contribuir a la consolidació d’un ecosistema del procomú des de Catalunya, basat en els principis d’autogestió comunitària, la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, el coneixement compartit i la replicabilitat. FemProcomuns és una eina social estratègica per cooperativitzar i fer viable l’activitat procomuna. Una cooperativa integral de consumidors i usuaris i treball associat* Tothom pot associar-se per fer ús i/o produir béns i serveis sota models de negoci en obert, d’economia col·laborativa equitativa, circular, social i solidària, i seguint criteris de gestió procomú. Amb voluntat de formar part de la Xarxa de l’Economia Social i Solidària (XES) Una eina social-legal-econòmica, fàcil i lleugera Per cooperativitzar l’economia i fer viables els projectes procomuns. Per treballar en xarxa, generar intercanvis i col·laboració des d’entitats i comunitats, i complementar-nos. Per fer pinya en testejar els nous models econòmics i socials, que sorgeixen arreu del món. Per basar-nos en valors ètics i construir col·lectivament recursos que ens fan més lliures. Una plataforma feta amb eines tecnològiques lliures, sota criteris ètics. Per treballar en Grups d’Activitat Cooperativitzada (de producció i/o consum autogestionats), construir projectes econòmics col·lectius i decidir junts sota quin model distribuir despeses i ingressos entre contribuïdores i entre usuàries. Per intercanviar internament béns i serveis, creant una economia cooperativista. Per facturar projectes i fer servir ingressos per fer front a les despeses, impostos i nòmines. * Sense ànim de lucre, subjecta als principis i disposicions de la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Providència, 42
Barcelona
Telèfon: 691060207
Correu electrònic: coop@femprocomuns.cat
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: F67139550

Transparència

Documentació:
No hi ha documents