Font:

FETS

Promoció de les finances ètiques
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
C/Casp, 43, baixos 08010 Barcelona
Barcelona
Telèfon: 618049902
Correu electrònic: comunicacio@fets.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: NIF G62069596,

Transparència

Documentació:
No hi ha documents