Font:

FITA - FUNDACIÓ INSTITUT TRASTORNS ALIMENTACIÓ

FITA - Fundació Institut de Trastorns Alimentaris treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen o estan en risc de sofrir un Trastorn de Conducta o un Trastorn de la Conducta Alimentària i de les seves famílies. Desenvolupem projectes assistencials, rehabilitadors i preventius, sensibilitzant a la societat i promovent la recerca per a la millora dels tractaments i la formació per a la qualificació de futurs professionals.
Àmbit d'intervenció: Social, Àmbit sociosanitari
Adreça:
Avenir, 14
Barcelona
Telèfon: 93.217.62.01
Correu electrònic: fita@fundacion-ita.org
NIF de l'entitat: G62836127

Transparència

Documentació:
No hi ha documents