Font:

ForadCamp_Indoc

Difusió de la cultura cinematogràfica i de la no ficció relacionada amb la naturalesa.
Àmbit d'intervenció: Cultural, Promoció artística
Adreça:
Carretera de Ribes
Telèfon: 666373515
Correu electrònic: festival@foradcamp.com
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G65552168

Transparència

Documentació:
No hi ha documents