Font:

FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ

La Fundació Àmbit Prevenció té com a fins d’interès general millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en situació de major vulnerabilitat i/o en risc d’exclusió social, respectant les seves opcions i estil de vida, defensant la seva dignitat, facilitant la seva integració social i vetllant en tot moment pel foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
Àmbit d'intervenció: Social, Salut
Adreça:
Jocs Florals, 171, local
Barcelona
Telèfon: 932371376
Correu electrònic: info@fambitprevencio.org
NIF de l'entitat: G65009235

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents