Font:

FUNDACIÓ AROA

Treballem amb la voluntat de contribuir a una societat més integradora i digne, oferint eines perquè les persones puguin ser autònomes en la cura del seu propi benestar, especialment l'emocional, en els moments de crisi personal (familiar, laboral, econòmica...) i d'adversitat. Apostem pels principis d'igualtat i respecte a la diversitat, en el valor de l'aportació de la base social des de la participació, la solidaritat i l'activisme social. Creiem en el valor, la capacitat i el potencial humà per crear un món basat en el respecte a la vida i amb justícia social. L'acció comunitària, la participació i el treball en xarxa són els fonaments d'on parteixen tots els projectes de l'entitat amb la intenció de construir conjuntament, ciutadania, entitats socials i administració pública, nous models de relació personals, professionals i socials que assegurin l'empoderament i el benestar global de les persones i la construcció d'una societat de drets.
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Drets Humans i ciutadans (usuaris i consumidors)
Adreça:
C/ Diputació 466 2n 4a
Barcelona
Telèfon: 669057540
Correu electrònic: aroa@fundacioaroa.org
NIF de l'entitat: G63239115

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents