Font:

Fundació Catalunya Voluntària

La Fundació Catalunya Voluntària (FCV) es defineix com un espai de formació no reglada i entitat promotora de projectes, que tenen per objectiu oferir a les persones, de totes les edats, l’oportunitat de desenvolupar les seves competències, mitjançant la seva participació activa en accions educatives i socials amb un impacte positiu en les seves comunitats. Col·labora activament amb altres entitats no lucratives, amb xarxes, persones i institucions que promouen iniciatives innovadores de desenvolupament humà, social i econòmic, tant a nivell local, regional com internacional. La FCV ofereix informació i formació, organitza campanyes, jornades, tallers i iniciatives enfocades a la promoció i el reconeixement social del voluntariat, la cultura de la pau, l’educació no formal i l’aprenentatge intercultural.
Àmbit d'intervenció: Social, Infància i joventut
Adreça:
Casa del Mar, c/ Albareda, 1-13 2ndo piso
Barcelona
Telèfon: 934124493
Correu electrònic: info@catalunyavoluntaria.cat
NIF de l'entitat: G64729056

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents