Font:

FUNDACIÓ CLEMENTE MUR

Quasevol obra de caracter assistencial o benèfic que consideri oportú el patronat
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
PERE D'ARTÉS, 4
BARCELONA
Telèfon: 616474061
Correu electrònic: DMARTINEZ@ADDVANTE.COM
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G58136870

Transparència

Documentació:
No hi ha documents