Font:

Fundació CRAM

Conservació animals
Àmbit d'intervenció: Ambiental, Protecció i millora de l'entorn
Adreça:
Passeig de la Platja, 28-30
El Prat de Llobregat
Telèfon: 93 10 10 170
Correu electrònic: com@cram.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G61111852

Transparència

Documentació:
No hi ha documents