Font:

fundació esquerdes s.f

Portar a terme projectes per afavorir la integració i millorar la qualitat de vida de persones en risc d'exclusió social, especialment malalts, discapacitats, gent gran i immigrants.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Prim, 73
Badalona
Telèfon: 609109211
Correu electrònic: esquerdesfundacio@gmail.com
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G-64189442

Transparència

Documentació:
No hi ha documents