Font:

Fundació Germina

Oferir oportunitats per a millorar la qualitat de vida dels infants, joves i les seves famílies, especialment aquelles en situació de vulnerabilitat, acompanyant-los i promovent que siguin protagonistes d’aquest procés dins del seu territori.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Vallvidrera, 4
Badalona
Telèfon: 934686129
Correu electrònic: germina@germina.org
Pàgina web: www.germina.org
NIF de l'entitat: G63424519

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents