Font:

Fundació Imatge i Autoestima

La Fundació IMA té per missió la promoció de la salut i l'impuls de projectes per a la millora dels estils i qualitat de vida orientats a evitar l'aparició i incidència dels trastorns alimentaris, especialment en els grups de més risc, amb la implicació de diferents agents socials i administracions públiques, mitjançant la consecució dels objectius següents: a) la promoció de la salut, el benestar i els valors. b) la sensibilització de la societat. c) l'impuls d'investigacions, estudis i formació. d) la divulgació científica i social del coneixement especialitzat. e) la promoció de la qualitat dels serveis sanitaris. f) la prevenció dels trastorns alimentaris (obesitat, anorèxia, bulímia i altres trastorns del comportament alimentari. g) l'ajuda i recolzament a les organitzacions i grups que treballin a favor de la qualitat de vida de les persones i families afectades per un trastorn alimentari, i per a la millora de la seva situació de vida. h) l'atenció i acollida a les persones i families afectades per un trastorn del comportament alimentari. I, en general, totes aquelles activitats relacionades amb les anteriors que contribueixin directament o indirecta a la millora del coneixement i difusió de la salut física i psíquica de les persones, especialment de les dones, i els infants i joves d'ambdós sexes
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Mallorca, 198, principal 2º
Barcelona
Telèfon: 934549109
Correu electrònic: ima@f-ima.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G64371487

Transparència

Documentació:
No hi ha documents