Font:

Fundació Intermedia

La missió de Fundació Intermedia és facilitar l’ocupació, la inserció sociolaboral i la millora professional de les persones mitjançant l’as­sessorament, l’orientació i la formació. Els elements clau d’aquest procés són l’empode­rament, el creixent competencial i el desenvolupament de les trajectòries professionals de les persones. Per aconseguir-ho, Intermedia porta a terme una tasca d’intermediació, fidelització i de tre­ball en xarxa amb les empreses i el teixit so­cioeconòmic des d’una dimensió comunitària que té en compte tant les necessitats de les persones com la conjuntura del mercat labo­ral.
Àmbit d'intervenció: Social, Pobresa i marginació
Adreça:
Gran Via de Carles III, 62
Barcelona
Telèfon: 687616379
Correu electrònic: intermedia@fundaciointermedia.org
NIF de l'entitat: G65731374

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents