Font:

Fundació Ires

Som una fundació compromesa amb les famílies en situació de vulnerabilitat, que ofereix acompanyament en l’àmbit social, psicològic i educatiu.
Àmbit d'intervenció: Social, Pobresa i marginació
Adreça:
Av. de Roma, 157, Planta 2
Barcelona
Telèfon: 934864750
Correu electrònic: comunicacio@fundacioires.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G64147184

Transparència

Documentació:
No hi ha documents