Font:

FUNDACIÓ JERICÓ

Lluitar contra la pobreza i exlució social.
Àmbit d'intervenció: Social, Pobresa i marginació
Adreça:
TALLADA, N. 33
LLEIDA
Telèfon: 655607153
Correu electrònic: comptabilitat@fundaciojerico.org
Pàgina web: fundaciojerico.org
NIF de l'entitat: G25773235

Transparència

Documentació:
No hi ha documents