Font:

Fundació Obra Mercedària

La Fundació treballa amb les persones privades de llibertat i en situació de pobresa
Àmbit d'intervenció: Internacional
Adreça:
Plaça Castella
Barcelona
Telèfon: 649449630
Correu electrònic: info@obramercedaria.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G64037682

Transparència

Documentació:
No hi ha documents