Font:

Fundació Pare Manel

La Fundació Pare Manel és una institució sense ànim de lucre, arrelada als barris de Verdum-Roquetes de Barcelona, que desenvolupa i lidera projectes d'acció social i educativa. La nostra acció preferent és treballar amb aquelles persones, infants, joves i famílies que estan en situació de major vulnerabilitat. El nostre model d'acció realitza una atenció integral, que afavoreix la socialització i treballa per reduir les desigualtats d'oportunitats que pateixen molts dels nostres infants i joves.
Àmbit d'intervenció: Social, Infància i joventut
Adreça:
Via Favència, 244, Esc. A, Local
Barcelona
Telèfon: 934635768
Correu electrònic: comunicacio@paremanel.org
Pàgina web: www.paremanel.org
NIF de l'entitat: G63519417

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents