Font:

Fundació Pinnae

La Fundació Pinnae és una entitat sense ànim de lucre, constituïda com a fundació de caràcter especial l’any 2013 que té per finalitat atendre les necessitats de la nostra societat: impulsant i promovent accions sempre amb un clar impacte social que generin oportunitats, afavoreixin la cohesió social i promoguin la dinamització econòmica i cultural de la Vegueria Penedès. La Fundació actua com un agent transformador a favor dels col·lectius que més suport requereixen, donant un estímul clar a la millora social i en base als seus eixos d'actuació: la cohesió social, l'envelliment i gent gran, la promoció cultural i l'enfortiment del territori.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Parellada, 56-58 3-1
Vilafranca del Penedès
Telèfon: 661654594
Correu electrònic: info@pinnae.cat
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G08169807

Transparència

Documentació:
No hi ha documents