Font:

Fundacio Plataforma Educativa

La nostra missió és dissenyar, crear i desenvolupar programes i serveis, que millorin la qualitat de vida de la persona i de col·lectius en situació d'exclusió social i/o en ris de patir-ne
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Garrotxa 7
Girona
Telèfon: 628223589
Correu electrònic: idea@plataformaeducativa.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G17425224

Transparència

Documentació:
No hi ha documents