Font:

Fundació Privada Ared

Promoure l'accés a la plena ciutadania de persones en situació de risc d'exclusió social, fomentant la seva autonomia, a través de processos de formació i acompanyament integrals i treballem per a la incorporació al mercat laboral de les persones amb especials dificultats per accedir a ell, de manera personalitzada i posant a la seva disposició estructures adaptades a les seves necessitats. Ens coordinem amb altres entitats per sensibilitzar a les institucions i al conjunt de la societat sobre la realitat de l'exclusió social (article 5, capítol II dels estatuts de l'entitat).
Àmbit d'intervenció: Social, Persones privades de llibertat
Adreça:
Zamora
Barcelona
Telèfon: 933513865
Correu electrònic: ared@fundacioared.org
NIF de l'entitat: G62728183

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents