Font:

Fundació Privada Escó

Contribuir a la promoció, formació i inserció humana, social i cultural dels infants, dones i llurs famílies,preferentment del barri del Raval de Barcelona, en situació de pobresa i marginació social. •Donar resposta a les necessitats d’un sector de característiques marginals – atípiques- i que no pot tenir accés a altres recursos existents i més normalitzats. •Augmentar la qualitat de vida i millorar la situació social de les famílies del barri del Raval i rodalies. •Prevenir i mitjançar en els conflictes socials generats per la marginació social. •Vetllar per la defensa dels drets i deures que tenen les famílies que atenem com a ciutadans de Barcelona. •Fomentar i promocionar el voluntariat
Àmbit d'intervenció: Social, Infància i joventut
Adreça:
C. Sant Ramon, 2, 2n 1a
Barcelona
Telèfon: 934430635
Correu electrònic: esco.admin@maristes.cat
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: Fundació Privada Escó

Transparència

Documentació:
No hi ha documents