Font:

Fundació Privada Salas

La Fundació SALAS és una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 2004 i homologada per la Generalitat de Catalunya com a Promotora Social. El seu objectiu és posar al mercat habitatges a preus assequibles per tal de donar resposta a una demanda social no satisfeta, tant en règim de venda com de lloguer.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Rambla 221
Sabadell
Telèfon: 937457305
Correu electrònic: comunicacio@salas.plus
NIF de l'entitat: G63678908

Transparència

Documentació:
No hi ha documents