Font:
 Font:
 Font:

Fundació Privada Taller de Músics

La Fundació Privada Taller de Músics impulsa diferents accions en el camp de les músiques populars: formació i divulgació, foment de la creació, acompanyament a la professionalització, dinamització de l'escena... En aquest marc s'ha desenvolupat una línia de treball dins l'àmbit de la intervenció social que pretén acostar la pràctica musical a diferents sectors de població, especialment aquells més vulnerables o desafavorits. Es tracta d'aprofundir en el potencial de la música com a: - espai de participació i col·laboració; - eina d'empoderament i realització personals; - motor de dinamització i transformació socials. La nostra acció social s'alimenta de la resta d'àmbits d'actuació del Taller de Músics. A més de l'equip pedagògic de l'escola, els projectes compten amb músics reconeguts i formadors musicals experts que hi aporten un plus qualitatiu i significatiu, tot escurçant la distància entre artista i societat. Alhora les creacions que en sorgeixen gaudeixen del suport professional per esdevenir propostes artístiques amb projecció i recorregut dins del sector. L'àrea social del Taller de Músics recull i formalitza el paper històric que ha tingut la institució al Raval de Barcelona, on des de 1979 actua com a agent dinamitzador i transformador del barri. Aquesta dilatada experiència local ens ha permès en els darrers anys impulsar projectes en d'altres punts de la ciutat i del país.
Àmbit d'intervenció: Cultural, Promoció artística
Adreça:
Cendra 34, baix
Barcelona
Telèfon: 934434346
Correu electrònic: escola@tallerdemusics.com
NIF de l'entitat: G63080014

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents