Font:

Fundació Privada Trinijove

La Fundació Privada Trinijove va iniciar la seva actuació en l’àmbit de la formació i la inserció sociolaboral en 1985. Durant aquest temps hem treballat activament en el disseny i la implementació de mesures i programes innovadors amb la finalitat de superar les situacions d’exclusió social. Les línies bàsiques que caracteritzen la nostra acció fundacional, entre d’altres, podem remarcar: La gratuïtat de tots els serveis i recursos oferts. Intervenir des d’una visió global, combinant informació-formació-promoció ocupacional i temps lliure. Priorització del caràcter territorial, però amb una necessitat d’obertura a les persones de tota la ciutat, afectades per la problemàtica de l’atur i de l’exclusió social. Iniciar projectes i treballar en xarxes associatives catalanes, espanyoles i europees, i la gestió de programes europeus. El col·lectiu amb el que treballem és persones en risc d'exclusió social, joves, infants, dones amb violència de gènere, persones majors de 45 i 50 anys aturades, per donar-les formació i fins i tot insertar-les. Més informació al www.trinijove.org
Àmbit d'intervenció: Social, Pobresa i marginació
Adreça:
c/ Turó de la Trinitat 17
Barcelona
Telèfon: 689 93 48 04
Correu electrònic: alopez@trinijove.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G59546556

Transparència

Documentació:
No hi ha documents