Font:

Fundació Secretariado Gitano-Catalunya

Promoció integral del poble gitano a partir d'accions vinculades a la orientació laboral, la formació, l'educació, la cultura, el desenvolupament comunitaria, la participació i la inclusió social
Àmbit d'intervenció: Social, Pobresa i marginació
Adreça:
C/ Comtessa Pardo Bazán, 4-6
Barcelona
Telèfon: 932745582
Correu electrònic: fsgbarcelona@gitanos.org
Pàgina web: https://gitanos.org/
NIF de l'entitat: G83117374

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents