Font:

Fundació Tot Raval

Som una plataforma d’entitats socials, centres educatius, institucions culturals, associacions comercials i persones vinculades al Raval que, des de l’any 2002, treballem en xarxa per millorar la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida de la població d’un dels barris més densament poblats i més divers de Barcelona. Les nostres línies d’actuació abracen la cultura, la convivència intercultural, l’educació, la salut comunitària o el foment d’oportunitats laborals, unint sensibilitats per un objectiu comú.
Àmbit d'intervenció: Comunitari
Adreça:
Plaça de les Caramelles, 8
Barcelona
Telèfon: 934426868
Correu electrònic: comunicacio@totraval.org
Pàgina web: www.totraval.org
NIF de l'entitat: G-62860796

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents