Font:

Fundació TU-i-NOS

La Fundació té com a objectiu el suport jurídic i social a persones majors d’edat amb discapacitat psicosocial, intel·lectual, malaltia mental o envelliment que necessitin o puguin necessitar en el futur l’assistència prevista en la normativa catalana.
Àmbit d'intervenció: Social, Discapacitats
Adreça:
Av. Camí dels Capellans, 79, local
Sitges
Telèfon: 661 634 224
Correu electrònic: it@tuinos.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G63782866

Transparència

Documentació:
No hi ha documents