Font:

Fundació Ulls del món

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que contribueix a fer que les persones amb deficiències visuals i sense recursos econòmics dels països amb un índex de desenvolupament mitjà o baix puguin rebre atenció oftalmològica de qualitat per part dels seus serveis locals de salut i a crear les condicions per disminuir la incidència de les patologies oculars a cada territori. Així mateix, sensibilitza l’opinió pública del nostre entorn respecte a les deficiències en la sanitat bàsica d’aquelles zones.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
C/ Tamarit 144-146
Barcelona
Telèfon: 934515152
Correu electrònic: fundacio@ullsdelmon.org
NIF de l'entitat: G62627450

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents