Font:
 Font:
 Font:

Fundació URV

El Centre de Formació Permanent de la Fundació URV té com a missió satisfer, des de l'àmbit universitari i amb un alt nivell de qualitat, les necessitats de formació al llarg de la vida de les persones i les organitzacions. Emmarca la seva actuació en matèria formativa en la perspectiva de l'educació permanent, integrant el saber, el saber ser i el saber fer. Entén l'aprenentatge permanent com tota activitat d'aprenentatge útil, realitzada al llarg de la vida, adreçada a millorar els coneixements, les actituds, les aptituds i les competències dels individus. L'oferta formativa s'adreça al conjunt de la societat per facilitar l'ocupabilitat, impulsar la cooperació com a estratègia de relació, promoure la coresponsabilitat social en la formació permanent, fomentant-hi la participació d'empreses i institucions.
Àmbit d'intervenció: Cultural, Comunicació
Adreça:
Av. Onze de Setembre, 112
Reus
Telèfon: 977 779 953
Correu electrònic: formacio@fundacio.urv.cat
NIF de l'entitat: G43581321

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents