Font:

Fundación Babel Punto de Encuentro

Potenciar el desarrollo de la persona, orientándola hacia el compromiso personal a través de proyectos en educación y formación técnica.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
Travessera de les Corts, 228 Bis entresol 3
Barcelona
Telèfon: 932955793
Correu electrònic: info@babelpuntodeencuentro.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G63422224

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents