Font:

Gais Positius

Som una associació d’homes gais i bisexuals amb VIH que treballem donant resposta al VIH i a la sida des de l’any 1994 per a la comunitat LGTBI amb un enfocament basat en drets.
Àmbit d'intervenció: Comunitari
Adreça:
Comte Borrell, 22
Barcelona
Telèfon: 932980642
Correu electrònic: gaispositius@gaispositius.org
Pàgina web: www.gaispositius.org
NIF de l'entitat: G60701000

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents