Font:

Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear

La missió del GCTPFNN és l'assoliment d'un sistema energètic sostenible, tant a Catalunya com a la resta del món. Volem que els sistemes energètics es basin en els fluxos d'energia que, de forma natural, flueixen pel planeta, que utilitzin tecnologies de subministrament i d'ús final el més eficients possible, i que cobreixin serveis energètics a l'abast de totes les persones que compartim la vida a la Terra. I ho facin amb el mínim impacte possible o impacte nul sobre els sistemes naturals.
Àmbit d'intervenció: Internacional
Adreça:
E. Toda 98 1 2
Barcelona
Telèfon: 608094397
Correu electrònic: gctpfnn@energiasostenible.org
NIF de l'entitat: G58496068

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents