Font:
 Font:
 Font:

Guies i Scouts d'Europa a Catalunya

Guies i Scouts d'Europa és una associació d'escoltisme catòlic que busca el creixement de nens i joves a través del mètode scout i la formació cristiana
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Cabestany, 29
Barcelona
Telèfon: 608155944
Correu electrònic: oscarlf16@gmail.com
Pàgina web: www.scoutseuropa.cat
NIF de l'entitat: G-28663300

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents